Archív kategorií: Aktuálne

Zápis do jazykových kurzov v šk.roku 2021/2022

Zápis do jazykových kurzov v školskom roku 2021/2022 pokračuje v pracovných dňoch

pondelok – štvrtok od 9:00 do 17:00 

piatok od 9:00 do 16:00 

na adrese P.Mudroňa 10, 036 01 Martin (budova Transmisie, oproti ZŠ Mudroňova).

Mimo tohto času nás môžete kontaktovať na mobilecollege@gmail.com

alebo na 0908 207 0500905 723 711.

Vyučovanie začína 13.septembra 2021.

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Prázdniny 2021

Ďakujeme všetkým poslucháčom za dôveru,priazeň a trpezlivosť počas mimoriadne náročného školského roka. Dištančné vzdelávanie nám dalo všetkým zabrať a preto si dosýtosti tak vy ako aj my užime slnečného leta a nazbierajme sily do ďalšieho školského roku.

Počas leta škola funguje v prázdninovom režime – po telefonickom dohovore.

Úprimne sa na vás tešíme.

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – máj 2021

Ústna časť štátnych jazykových skúšok sa bude konať v termíne 15. – 16.6.2021. 
Konkrétny termín Vám bude oznámený mailom.

V týchto dňoch bude možné, po telefonickom dohovore, nahliadnuť do opravených písomných prác.

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 25.5.2021 vyhoveli títo poslucháči:

1/1 ZANJ
1/2 ZANJ
1/3 ZANJ
1/4 ZANJ
1/5 ZANJ
1/6 ZANJ
2/1 ZANJ
2/2 ZANJ
2/3 ZANJ
2/4 ZANJ
2/5 ZANJ
2/6 ZANJ
3/2 ZANJ
3/3 ZANJ
4/3 ZANJ

 

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 26.5.2021 vyhoveli títo poslucháči:

1/1 VANJ
1/3 VANJ
1/4 VANJ
1/6 VANJ
2/3 VANJ
2/5 VANJ
2/6 VANJ
3/1 VANJ
3/2 VANJ
3/5 VANJ
3/6 VANJ
4/1 VANJ
4/2 VANJ

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite dňa autor .

25.-26.mája 2021 vyučovanie zrušené – štátnice

V utorok 25.6. a v stredu 26.6.2021  bude vyučovanie v  jazykovej škole z dôvodu konania písomných štátnych jazykových skúšok zrušené.

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Prezenčná výuka od 17.mája 2021

Od pondelka 17.mája 2021 pokračuje výuka prezenčnou formou za podmienok  dodržiavania hygienických opatrení nariadených ÚVZ SR.

Vstup do priestorov školy je povolený len s rúškom, prípadne respirátorom.

Tešíme sa, že Vás po dlhšom čase budeme môcť opäť privítať priamo v triedach. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a dôveru, že napriek dlhodobému dištančnému vzdelávaniu ste v kurzoch vytrvali.

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

PF 2021

Vážení poslucháči Súkromnej jazykovej školy Mobile College,

dovoľte mi zaželať Vám na začiatku nového roka 2021 najmä pevné zdravie, pokoj, šťastie a vyjadriť nádej, že tento rok bude pre všetkých nás radostejší ako ten minulý.

Veľmi si vážime, že ste v tejto náročnej dobe s nami a urobíme všetko pre to, aby Vaše jazykové vzdelávanie napredovalo.

Žiaľ, pandemická situácia a s ňou spojené prijaté opatrenia vlády, nám predĺžili dištančné vzdelávanie do 24. januára 2021.

Veríme, že od nového polroku sa opäť stretneme osobne v učebniach našej školy.

Úspešný rok 2021.

riaditeľka školy

Mgr. Mária Smáková

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Prechod na dištančné vzdelávanie od 12.10.2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania

prechádzame na dištančné vzdelávanie poslucháčov.

Vaše otázky ohľadom dištančného vzdelávania Vám zodpovieme na číslach
0908 20 70 50, 0908 02 25 63, 0905 72 37 11

 

Úplné znenie rozhodnutia ministra 12.10.2020

 

 

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Zápis na školský rok 2020/2021 od 2.septembra 2020

Zápis na školský rok 2020/2021 pokračuje v pracovných dňoch

od stredy 2.septembra 2020.

pondelok – štvrtok od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 18:00 

piatok od 9:00 do 12:00 

na adrese P.Mudroňa 10, 036 01 Martin.

Mimo tohto času nás môžete kontaktovať na mobilecollege@gmail.com

alebo na 0908 207 0500905 723 711.

Vyučovanie začína 16.septembra 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – termín: jar 2020

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 ZANJ
2/1 ZANJ
1/2 ZANJ
2/2 ZANJ
4/2 ZANJ

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 VANJ
2/1 VANJ
3/1 VANJ
5/1 VANJ
4/2 VANJ
3/2 VANJ
5/2 VANJ
1/3 VANJ
2/3 VANJ

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 ZNEJ

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z ruského jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 ZRUJ

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z ruského jazykavyhoveli títo poslucháči:
1/2 VRUJ

Publikováno v kategorii Aktuálne, Nezařazené dňa autor .

Zápis na školský rok 2020/2021

Vážení študenti SJŠ Mobile College.

Korona kríza zaskočila aj nás. No my napriek tomu veríme, že po 28 – ročných, dobrých skúsenostiach s našou školou, nám zachováte Vašu priazeň. Sme si vedomí, že dištančná forma vzdelávania v druhej polovici ročníka nie všetkým študentom vyhovovala, a keďže si Vás ako našich poslucháčov veľmi vážime a sme presvedčení, že škola má slúžiť širokej verejnosti, garantujeme nezvýšenie školného v nadchádzajúcom období.

Našim cieľom nie je zisk, ale rozšírenie a skvalitnenie Vašich jazykových vedomostí.

Z uvedených dôvodov sme pre Vás pripravili niekoľko bonusov:

  • pri vyplnení a zaslaní prihlášky do 30.06.2020, Vás zapíšeme do Vami vybraného kurzu bez zápisného (10,- Eur), (http://mobilecollege.eu/wp-content/uploads/2019/08/PrihlaskaSkola.pdf)
  • v prípade, že vláda povolí konanie letných kurzov, ponúkneme Vám týždenný intenzívny kurz, v rozsahu 12 hodín (4 x 3 h.), v termíne, ktorý upresníme a ktorý bude závisieť od vyjadrenia hlavného hygienika SR
  •  letný kurz pre našich aktuálnych poslucháčov bude ZADARMO, pre ostatných záujemcov mimo školy, bude kurz za poplatok vo výške 30,- Eur.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 0905 723 711, 0908 207 050 alebo emailom na adrese:mobilecollege@mobilecolle.eu.

Tešíme sa na Vás,

kolektív SJŠ MOBILE COLLEGE

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .