Archív kategorií: Aktuálne

Zápis na školský rok 2020/2021 od 2.septembra 2020

Zápis na školský rok 2020/2021 pokračuje v pracovných dňoch

od stredy 2.septembra 2020.

pondelok – štvrtok od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 18:00 

piatok od 9:00 do 12:00 

na adrese P.Mudroňa 10, 036 01 Martin.

Mimo tohto času nás môžete kontaktovať na mobilecollege@gmail.com

alebo na 0908 207 0500905 723 711.

Vyučovanie začína 16.septembra 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – termín: jar 2020

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 ZANJ
2/1 ZANJ
1/2 ZANJ
2/2 ZANJ
4/2 ZANJ

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 VANJ
2/1 VANJ
3/1 VANJ
5/1 VANJ
4/2 VANJ
3/2 VANJ
5/2 VANJ
1/3 VANJ
2/3 VANJ

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 ZNEJ

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z ruského jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 ZRUJ

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z ruského jazykavyhoveli títo poslucháči:
1/2 VRUJ

Publikováno v kategorii Aktuálne, Nezařazené dňa autor .

Zápis na školský rok 2020/2021

Vážení študenti SJŠ Mobile College.

Korona kríza zaskočila aj nás. No my napriek tomu veríme, že po 28 – ročných, dobrých skúsenostiach s našou školou, nám zachováte Vašu priazeň. Sme si vedomí, že dištančná forma vzdelávania v druhej polovici ročníka nie všetkým študentom vyhovovala, a keďže si Vás ako našich poslucháčov veľmi vážime a sme presvedčení, že škola má slúžiť širokej verejnosti, garantujeme nezvýšenie školného v nadchádzajúcom období.

Našim cieľom nie je zisk, ale rozšírenie a skvalitnenie Vašich jazykových vedomostí.

Z uvedených dôvodov sme pre Vás pripravili niekoľko bonusov:

  • pri vyplnení a zaslaní prihlášky do 30.06.2020, Vás zapíšeme do Vami vybraného kurzu bez zápisného (10,- Eur), (http://mobilecollege.eu/wp-content/uploads/2019/08/PrihlaskaSkola.pdf)
  • v prípade, že vláda povolí konanie letných kurzov, ponúkneme Vám týždenný intenzívny kurz, v rozsahu 12 hodín (4 x 3 h.), v termíne, ktorý upresníme a ktorý bude závisieť od vyjadrenia hlavného hygienika SR
  •  letný kurz pre našich aktuálnych poslucháčov bude ZADARMO, pre ostatných záujemcov mimo školy, bude kurz za poplatok vo výške 30,- Eur.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 0905 723 711, 0908 207 050 alebo emailom na adrese:mobilecollege@mobilecolle.eu.

Tešíme sa na Vás,

kolektív SJŠ MOBILE COLLEGE

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Dištančná forma vyučovania

Vážení poslucháči,

nakoľko obnovenie vyučovacieho procesu je v nedohľadne, rozhodli pristúpiť ku dištančnej forme výuky, aby sme aspoň týmto spôsobom zabezpečili pokračovanie jazykových kurzov.

V priebehu nadchádzajúcich dní dostanete od svojich lektorov e-mail so všetkými informáciami a pokynmi potrebnými pre túto formu výuky. Týmto zároveň vyzývame všetkých našich poslucháčov, ktorí e-maily nedostanú, aby kontaktovali svojich lektorov, nakoľko e-mailová adresa nebola uvedená na prihláške.

Vzniknutá situácia nás mrzí, no nie je v našich silách zabezpečiť vyučovanie iným spôsobom.

Veríme, že sa čoskoro uvidíme osobne, no do tej doby vás prosíme, aby ste rešpektovali všetky nariadenia, ktoré bránia šíreniu COVID-19.

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Zrušené vyučovanie vo všetkých jazykových kurzoch

V zmysle odporúčania Krízového štábu ŽSK zo dňa 9.3.2020

prerušujeme vyučovanie vo všetkých jazykových kurzoch

od 10.marca 2020 do odvolania.

O vývoji situácie Vás budeme informovať mailom a SMS.

Zrušené vyučovanie nebude nahradené v náhradnom termíne.

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Prerušenie vyučovania v kurzoch pre žiakov ZŠ.

Na základe odporučania Krízového štábu mesta Martin prerušujeme vyučovanie v jazykových

kurzoch pre žiakov ZŠ od 10.marca 2020 do odvolania.

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite dňa autor .

Podanie prihlášok na štátne jazykové skúšky – jar 2020

V prípade záujmu o vykonanie štátnej jazykovej skúšky na SJŠ Mobile College Martin z anglického a nemeckého jazyka je nutné doručiť prihlášku a uhradiť poplatok podľa aktuálneho cenníka najneskôr do 31.marca 2020. Viac informácií o štátnych jazykových skúškach nájdete v sekcii štátne jazykové skúšky.

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite, Pripravujeme dňa autor .

Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – termín: november 2019

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:

1/1 ZANJ 19
1/2 ZANJ 19
1/5 ZANJ 19

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite dňa autor .

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín platný od 11.septembra 2019.

 

 

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Zápis na školský rok 2019/2020.

Zápis na školský rok 2019/2020 pokračuje v pondelok 2.septembra 2019 v čase od 15:00 do 18:00 na novej adrese P.Mudroňa, 036 01 Martin.
V piatok 30.augusta 2019 zápis neprebieha.

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite dňa autor .