Archív kategorií: Aktuálne

PF 2021

Vážení poslucháči Súkromnej jazykovej školy Mobile College,

dovoľte mi zaželať Vám na začiatku nového roka 2021 najmä pevné zdravie, pokoj, šťastie a vyjadriť nádej, že tento rok bude pre všetkých nás radostejší ako ten minulý.

Veľmi si vážime, že ste v tejto náročnej dobe s nami a urobíme všetko pre to, aby Vaše jazykové vzdelávanie napredovalo.

Žiaľ, pandemická situácia a s ňou spojené prijaté opatrenia vlády, nám predĺžili dištančné vzdelávanie do 24. januára 2021.

Veríme, že od nového polroku sa opäť stretneme osobne v učebniach našej školy.

Úspešný rok 2021.

riaditeľka školy

Mgr. Mária Smáková

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Prechod na dištančné vzdelávanie od 12.10.2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania

prechádzame na dištančné vzdelávanie poslucháčov.

Vaše otázky ohľadom dištančného vzdelávania Vám zodpovieme na číslach
0908 20 70 50, 0908 02 25 63, 0905 72 37 11

 

Úplné znenie rozhodnutia ministra 12.10.2020

 

 

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Zápis na školský rok 2020/2021 od 2.septembra 2020

Zápis na školský rok 2020/2021 pokračuje v pracovných dňoch

od stredy 2.septembra 2020.

pondelok – štvrtok od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 18:00 

piatok od 9:00 do 12:00 

na adrese P.Mudroňa 10, 036 01 Martin.

Mimo tohto času nás môžete kontaktovať na mobilecollege@gmail.com

alebo na 0908 207 0500905 723 711.

Vyučovanie začína 16.septembra 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – termín: jar 2020

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 ZANJ
2/1 ZANJ
1/2 ZANJ
2/2 ZANJ
4/2 ZANJ

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 VANJ
2/1 VANJ
3/1 VANJ
5/1 VANJ
4/2 VANJ
3/2 VANJ
5/2 VANJ
1/3 VANJ
2/3 VANJ

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 ZNEJ

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z ruského jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 ZRUJ

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z ruského jazykavyhoveli títo poslucháči:
1/2 VRUJ

Publikováno v kategorii Aktuálne, Nezařazené dňa autor .

Zápis na školský rok 2020/2021

Vážení študenti SJŠ Mobile College.

Korona kríza zaskočila aj nás. No my napriek tomu veríme, že po 28 – ročných, dobrých skúsenostiach s našou školou, nám zachováte Vašu priazeň. Sme si vedomí, že dištančná forma vzdelávania v druhej polovici ročníka nie všetkým študentom vyhovovala, a keďže si Vás ako našich poslucháčov veľmi vážime a sme presvedčení, že škola má slúžiť širokej verejnosti, garantujeme nezvýšenie školného v nadchádzajúcom období.

Našim cieľom nie je zisk, ale rozšírenie a skvalitnenie Vašich jazykových vedomostí.

Z uvedených dôvodov sme pre Vás pripravili niekoľko bonusov:

  • pri vyplnení a zaslaní prihlášky do 30.06.2020, Vás zapíšeme do Vami vybraného kurzu bez zápisného (10,- Eur), (http://mobilecollege.eu/wp-content/uploads/2019/08/PrihlaskaSkola.pdf)
  • v prípade, že vláda povolí konanie letných kurzov, ponúkneme Vám týždenný intenzívny kurz, v rozsahu 12 hodín (4 x 3 h.), v termíne, ktorý upresníme a ktorý bude závisieť od vyjadrenia hlavného hygienika SR
  •  letný kurz pre našich aktuálnych poslucháčov bude ZADARMO, pre ostatných záujemcov mimo školy, bude kurz za poplatok vo výške 30,- Eur.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 0905 723 711, 0908 207 050 alebo emailom na adrese:mobilecollege@mobilecolle.eu.

Tešíme sa na Vás,

kolektív SJŠ MOBILE COLLEGE

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Dištančná forma vyučovania

Vážení poslucháči,

nakoľko obnovenie vyučovacieho procesu je v nedohľadne, rozhodli pristúpiť ku dištančnej forme výuky, aby sme aspoň týmto spôsobom zabezpečili pokračovanie jazykových kurzov.

V priebehu nadchádzajúcich dní dostanete od svojich lektorov e-mail so všetkými informáciami a pokynmi potrebnými pre túto formu výuky. Týmto zároveň vyzývame všetkých našich poslucháčov, ktorí e-maily nedostanú, aby kontaktovali svojich lektorov, nakoľko e-mailová adresa nebola uvedená na prihláške.

Vzniknutá situácia nás mrzí, no nie je v našich silách zabezpečiť vyučovanie iným spôsobom.

Veríme, že sa čoskoro uvidíme osobne, no do tej doby vás prosíme, aby ste rešpektovali všetky nariadenia, ktoré bránia šíreniu COVID-19.

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Zrušené vyučovanie vo všetkých jazykových kurzoch

V zmysle odporúčania Krízového štábu ŽSK zo dňa 9.3.2020

prerušujeme vyučovanie vo všetkých jazykových kurzoch

od 10.marca 2020 do odvolania.

O vývoji situácie Vás budeme informovať mailom a SMS.

Zrušené vyučovanie nebude nahradené v náhradnom termíne.

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Prerušenie vyučovania v kurzoch pre žiakov ZŠ.

Na základe odporučania Krízového štábu mesta Martin prerušujeme vyučovanie v jazykových

kurzoch pre žiakov ZŠ od 10.marca 2020 do odvolania.

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite dňa autor .

Podanie prihlášok na štátne jazykové skúšky – jar 2020

V prípade záujmu o vykonanie štátnej jazykovej skúšky na SJŠ Mobile College Martin z anglického a nemeckého jazyka je nutné doručiť prihlášku a uhradiť poplatok podľa aktuálneho cenníka najneskôr do 31.marca 2020. Viac informácií o štátnych jazykových skúškach nájdete v sekcii štátne jazykové skúšky.

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite, Pripravujeme dňa autor .

Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – termín: november 2019

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:

1/1 ZANJ 19
1/2 ZANJ 19
1/5 ZANJ 19

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite dňa autor .