Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok EGMT – jar 2024

V prekladovej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, ktorá sa konala dňa 5.apríla 2024 na Evanjelickom Gymnáziu v Martine vyhoveli uchádzači s kódom:

  • VŠJS 1/1
  • VŠJS 1/2
  • VŠJS 1/3
  • VŠJS 1/5
  • VŠJS 1/6
  • VŠJS 1/8
  • VŠJS 1/9
  • VŠJS 1/11
  • VŠJS 1/12
  • VŠJS 1/14

 

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .