Taliansky jazyk

V obidvoch jazykoch vedie SJŠ Mobile College zatiaľ len základné kurzy. V nich si po dobu dvoch rokov osvojíte základné gramatické vedomosti a konverzačné zručnosti. Po absolvovaní základného kurzu sa taliansky bez problémov dohovoríte v základných hovorových situáciách každodenného života.