Ceny jazykových kurzov

Polointenzívne jazykové kurzy
70 vyučovacích hodín za
semester (5 mesiacov)
poslucháči do 26 rokov ……………………. 85 €
poslucháči nad 26 rokov ………………… 105 €

Detská anglická a nemecká jazyková škola
72 vyuč. hodín za školský rok ………… 120 €

Zápisné
jednorázovo za školský rok ……………… 10 €

Vzdelávacie poukazy
Akceptujeme vzdelávacie poukazy, ktorými si môžete cenu kurzu znížiť o 20 € za školský rok prípadne 10 € za semester.