Španielsky jazyk

V obidvoch jazykoch vedie SJŠ Mobile College zatiaľ len základné kurzy. V nich si po dobu dvoch rokov osvojíte základné gramatické vedomosti a konverzačné zručnosti. Po absolvovaní základného kurzu sa španielsky bez problémov dohovoríte v základných hovorových situáciách každodenného života.

Na základe požiadavky je SJŠ Mobile College schopná organizovať aj na základný kurz nadväzujúci stredný, prípadne vyšší kurz ukončený štátnou jazykovou skúškou.