Kurzy pre firmy

21. storočie, nové technológie a pracovné, či obchodné záujmy firmy vyžadujú od svojich zamestnancov aktívnu komunikáciu v cudzom jazyku. K dobrému menu firmy jednoducho patrí schopnosť jej zamestnancov komunikovať niekoľkými svetovými jazykmi. SJŠ Mobile College dobre pozná problematiku jazykového vzdelávania pre ucelené pracovné kolektívy, ich vyťaženosť, problém s časom a zosúladenie záujmu.

Z tychto dôvodov sú firemné kurzy zriaďované na základe konkrétnej požiadavky s prihliadnutím na odborné výrazy pri komunikácii pracovnékov firmy v cudzom jazyku. Firemný kurz môže byť zriadený minimálnom počte 5 účasníkov.

Medzi Súkromnou jazykovou školou Mobile College a firmou bude po zadaní objednávky vypracovaná zmluva, ktorej súčasťou bude stanovenie počtu vyučovacích hodín týždenne a čas výuky. SJŠ Mobile College sa zaväzuje prispôsobiť učebný plán potrebám a požiadavkám firmy.

Cena je stanovená plošne pre celý kurz, doporučujeme maximálne 10 účastníkov v jednej skupine. Cena kurzu na jeden semester sa odvíja od počtu vyučovacích hodín za týždeň:

Výuka prebieha podľa požiadavky klienta buď v priestoroch firmy alebo v priestoroch SJŠ Mobile College v zmluvne dohodnutých hodinách. Podľa požiadavky firmy je možné zabezpečiť výuku aj v čase hlavných prázdnin. Počas vianočných a veľkonočných sviatkov výuka neprebieha.

SJŠ Mobile College zabezpečí pre potreby kurzu literatúru, ako aj potrebný doplnkový študijný materiál.