Nemecký jazyk

Základný kurz

V základnom kurze nemeckého jazyka zvládnutím cca 700 slovíčok získate základnú slovnú zásobu, ktorá Vám pomôže dorozumieť sa v bežných každodenných situáciách. Zo základných gramatických zručností sa naučáte skloňovať podstatné a prídavné mená, časovať pravidelné a najčastejšie používané nepravidelné slovesá, správne poopytovacie a ukazovacie zámená, tvoriť minulý čas a správne zostaviť oznamovaciu a opytovaciu vetu. Po zvládnuté základného kurzu Vám nebudú robiť problémy časové údaje, budete sa vedieť opýtať na cestu, či objednať si jedlo v reštaurácii.

Herzlich willkommen !

Stredný kurz

Vitajte v strednom kurze. Ten končí základnou štátnou jazykovou skúškou a teda aj učivo bude náročnejšie. Naučíte sa stupňovať prídavné mená a príslovky, pozornosť budeme venovať vlastnym podstatnym menám, podmieňovaciemu spôsobu, predminulému času a trpnému rodu, číslovkám , neurčitku s zu a vedľajším vetám, slovosledu. Slovnú zásobu si v aktívnej komunikácii rozšírite v takých oblastiach ako je rodina, záujmy, jedlo, nákupy, počasie a mnoho ďalších. V rámci reálií sa dozviete veľa zaujímavého o nemecky hovoriacich krajinách, ich mestách a pamiatkach, o zvykoch a obyčajoch, ale aj o ochrane životného prostredia.

Geschafft !

Vyšší kurz

Vyšší kurz je ukončený všeobecnou štátnou jazykovou skúškou. Predpokladáme, že gramatiku majú poslucháči vyšších kurzov zvládnutú a tak sa naša pozornosť sústreďuje najmä na oblasť konverzácie a reálií – ako sú politický a sociálny systém Nemecka, školstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, medziľudské vzťahy, vplyv masmédií na človeka a mnohým ďalším. Počas výššieho kurzu získate kompletný prehľad a prierez nemeckou literatúrou – od prvých písomných pamiatok až po súčasnosť.

Herzlichen Glückwunsch !