Kontakt

Súkromná jazyková škola Mobile College
P. Mudroňa 10
036 01 Martin
Zriaďovateľka: Mgr. Mária Smáková

Riaditeľka: Ing.Mária Temniaková
Tel. 0908 20 70 50
E-mail: mobilecollege@gmail.com

Bankové spojenie:
VÚB a.s., pobočka Martin
číslo účtu: 16 9538 0058/0200
IBAN SK19 0200 0000 0016 9538 0058
*pri platbe bankovým prevodom prosíme uviesť do poznámky pre prijímateľa celé meno poslucháča

IČO: 37900943
DIČ: 2021707963

Kde nás nájdete?