Face to face kurzy

Kurz je ušitý na mieru pre klienta, ktorý má pružnú pracovnú dobu a časovo je veľmi vyťažený. Lektor je schopný sa mu prispôsobiť nielen časovo, ale po úvodnom vstupnom pohovore a zistení jeho jazykovej úrovne mu vypracuje program, ktorý v plnej miere korešponduje s jeho požiadavkami. Dĺžka kurzu sa odvíja od požiadavky klienta.

Môže ísť o krátkodobý kurz – pred konferenciou, dôležitým obchodným jednaním, vstupným pohovorom pri uchádzaní sa o zamestnanie alebo dlhší kurz – ak si chce klient zlepšiť celkovú úroveň svojich jazykových schopností.