Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok GVPT a OAMT – jar 2024

Na prekladovej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, ktorá sa konala dňa 20.3.2024 na Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine vyhoveli uchádzači s kódom:

  • ZŠJS ANJ 1/4
  • ZŠJS ANJ 1/5

Na prekladovej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, ktorá sa konala dňa 20.3.2024 na Obchodnej Akadémii v Martine vyhoveli uchádzači s kódom:

  • ZŠJS ANJ 1/1

Na prekladovej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, ktorá sa konala dňa 20.3.2024 na Obchodnej Akadémii v Martine vyhoveli uchádzači s kódom:

  • VŠJS ANJ 1/1
  • VŠJS ANJ 1/2
  • VŠJS ANJ 1/3
  • VŠJS ANJ 1/5
  • VŠJS ANJ 1/6
  • VŠJS ANJ 1/7
  • VŠJS ANJ 1/8
Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .