Výsledky písomnej časti ZŠJS a VŠJS – jar 2024

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky zo slovenského jazyka, ktorá sa konala dňa 28.mája 2024 vyhoveli uchádzači s kódom:

 • ZŠJS SLJ 1/1
 • ZŠJS SLJ 1/2

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka, ktorá sa konala dňa 29.mája 2024 vyhoveli uchádzači s kódom:

 • ZŠJS NEJ 1/2
 • ZŠJS NEJ 1/3
 • ZŠJS NEJ 1/4
 • ZŠJS NEJ 1/5

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, ktorá sa konala dňa 28.mája 2024 vyhoveli uchádzači s kódom:

 • ZŠJS ANJ 1/1
 • ZŠJS ANJ 1/2
 • ZŠJS ANJ 1/3
 • ZŠJS ANJ 1/4
 • ZŠJS ANJ 1/5
 • ZŠJS ANJ 1/6
 • ZŠJS ANJ 1/7
 • ZŠJS ANJ 1/8

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, ktorá sa konala dňa 29.mája 2024 vyhoveli uchádzači s kódom:

 • VŠJS ANJ 1/2
 • VŠJS ANJ 1/4
 • VŠJS ANJ 1/5

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z ruského jazyka, ktorá sa konala dňa 28.mája 2024 vyhoveli uchádzači s kódom:

 • VŠJS RUJ 1/1
Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .