Výsledky písomnej časti VŠJS 24.mája 2023

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 24.mája 2023 vyhoveli títo poslucháči :

VŠJS 1/2

VŠJS 1/3

VŠJS 1/4

VŠJS 1/5

VŠJS 1/6

VŠJS 1/7

VŠJS 1/8

VŠJS 1/9

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .