Archív kategorií: Aktuálne

Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok EGMT – jar 2024

Na prekladovej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, ktorá sa konala dňa 5.apríla 2024 na Evanjelickom Gymnáziu v Martine vyhoveli uchádzači s kódom:

 • VŠJS 1/1
 • VŠJS 1/2
 • VŠJS 1/3
 • VŠJS 1/5
 • VŠJS 1/6
 • VŠJS 1/8
 • VŠJS 1/9
 • VŠJS 1/11
 • VŠJS 1/12
 • VŠJS 1/14

 

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok GVPT a OAMT – jar 2024

Na prekladovej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, ktorá sa konala dňa 20.3.2024 na Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine vyhoveli uchádzači s kódom:

 • ZŠJS ANJ 1/4
 • ZŠJS ANJ 1/5

Na prekladovej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, ktorá sa konala dňa 20.3.2024 na Obchodnej Akadémii v Martine vyhoveli uchádzači s kódom:

 • ZŠJS ANJ 1/1

Na prekladovej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, ktorá sa konala dňa 20.3.2024 na Obchodnej Akadémii v Martine vyhoveli uchádzači s kódom:

 • VŠJS ANJ 1/1
 • VŠJS ANJ 1/2
 • VŠJS ANJ 1/3
 • VŠJS ANJ 1/5
 • VŠJS ANJ 1/6
 • VŠJS ANJ 1/7
 • VŠJS ANJ 1/8
Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Výsledky písomnej časti ZŠJS a VŠJS – jeseň 2024

V písomnej časti základnej a všeobecnej  ŠJS z anglického jazyka konanej dňa 10.11.2023 vyhoveli títo uchádzači:

VŠJS 1/1

VŠJS 1/3

VŠJS 1/4

 

 

 

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite dňa autor .

Štátne jazykové skúšky – jesenný termín v školskom roku 2023/2024

Termín odovzdania prihlášok: do 30. septembra 2023

Písomná časť:                          10.11.2023 (piatok)

Ústna časť:                               01.12.2023 (piatok)

 

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite, Nezařazené dňa autor .

Zaraďovacie testy do kurzov na šk.rok 2023/2024

Termíny zaraďovacích testov do jazykových kurzov v školskom roku 2023/2024:

30.8.2023 (streda) v čase od 08:00 do 17:00 hod.

05.09.2023 (utorok) v čase od 08:00 do 17:00 hod.

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite dňa autor .

Výsledky písomnej časti VŠJS 24.mája 2023

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 24.mája 2023 vyhoveli títo poslucháči :

VŠJS 1/2

VŠJS 1/3

VŠJS 1/4

VŠJS 1/5

VŠJS 1/6

VŠJS 1/7

VŠJS 1/8

VŠJS 1/9

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Výsledky písomnej časti ZŠJS 23.mája 2023

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky 23.mája 2023 vyhoveli títo uchádzači:

ZŠJS 1/1

ZŠJS 1/3

ZŠJS 1/6

ZŠJS 1/8

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Výsledky písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 22.marca 2023.

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 22.marca 2023 vyhoveli títo poslucháči :

ZŠJS 1/1
ZŠJS 1/2
ZŠJS 1/6
ZŠJS 1/7
ZŠJS 1/8

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .

Prihlášky na jarný termín štátnych jazykových skúšok 2023

 

Prihlášky na jarný termín štátnych jazykových skúšok 2023, môžete podávať do 31.marca.2023 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum na pečiatke).

Informácie: 0908 207 050 alebo mobilecollege@gmail.com

Prihláška.

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite dňa autor .

Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – termín: november 2022

Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka

Vyhoveli:

1/1

1/2

 

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .