Organizácia šk.roka 2023/2024

Začiatok vyučovania: 11.septembra 2023

Termíny štátnych jazykových skúšok 2023/2024

Jesenný  termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) zo všetkých  jazykov

Prihlášky a uhradenie poplatku: do 30. septembra 2023

Písomná časť: 10. novembra  2023 o 10:00

Ústna časť:  1. decembra  2023 o 14:00

 

Jarný  termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) zo všetkých  jazykov

Prihlášky a uhradenie poplatku: do 31. marca 2024

Písomná časť: 28. – 29. mája  2024  o 10:00 hod.

Ústna časť: 18. – 19. júna  2024 o 14:00 hod.

 

Termíny školských prázdnin v šk. r. 2023/2024

Jesenné : 30. október 2023 – 31. október 2023

Vianočné: 23. december 2023 – 5. január 2024

Jarné : 19. február 2024 – 23. marec 2024

Veľkonočné : 28. marec 2024 – 2.apríl 2024

Letné : 1. júl – 31. august 2024