Výsledky písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 22.marca 2023.

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 22.marca 2023 vyhoveli títo poslucháči :

ZŠJS 1/1
ZŠJS 1/2
ZŠJS 1/6
ZŠJS 1/7
ZŠJS 1/8

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .