O štúdiu

Organizácia školského roka 2021/2022

Začiatok výuky: 13.septembra 2021

 

Termíny štátnych jazykových skúšok 2021/2022

Jesenný  termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) zo všetkých  jazykov

Prihlášky a uhradenie poplatku: do 30. septembra 2021

Písomná časť: 19. novembra  2021 o 14:00

Ústna časť: 10. decembra  2021 o 14:00

 

Jarný  termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) zo všetkých  jazykov

Prihlášky a uhradenie poplatku: do 31. marca 2022

Písomná časť: 24. – 25. mája  2022  o 10:00

Ústna časť: 14. – 15. júna  2022 o 10:00

 

Termíny školských prázdnin v šk. r. 2021/2022

Jesenné

  1. október – 29. október 2021

Vianočné

  1. december 2021 – 7. január 2022

Polročné

  1. február 2022

Jarné

  1. marec – 11. marec 2022

Veľkonočné

  1. – 19. apríl 2022

Letné

  1. júl – 31. august 2022