Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – termín: november 2022

Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka

Vyhoveli:

1/1

1/2

 

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .