Študenti a dospelí

Jazykové kurzy pre stredoškolákov a dospelých sú organizované jednotnou formou 2×2 vyučovacie hodiny za týždeň.

Rozvrh, v ktorom je celkovo odučených 70 vyučovacích hodín je stanovený na celý semester. Koncepcia výuky v jednotlivých semestroch na seba naväzuje, zabezpečuje previazanosť a postupnosť v nadobúdaní nových vedomostí a komunikatívnych zručností. Výuka prebieha podľa dôkladne prepracovaných a overených tematických plánov v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre jazykové školy.Celkové štúdium zvoleného cudzieho jazyka trvá 6 rokov a je delené do troch kurzov:

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Ďalšie ponúkané jazykové kurzy:

  • Francúzsky jazyk
  • Španielsky jazyk
  • Ruský jazyk
  • Taliansky jazyk