Ruský jazyk

Už tretí rok prebieha v SJŠ Mobile College výuka Ruského jazyka. Pre našinca je to jazyk blízky, gramatikou a zvládnuteľná je aj slovná zásoba. Ak chcete rozšíriť svoje jazykové vedomosti o ďalší cudzí jazyk, neváhajte a zvoľte si ruštinu. Je to perspektívny jazyk, ktorý otvára bránu do sveta obchodu a podnikania.

SJŠ vedie zatiaľ len základné kurzy, ale v prípade záujmu je možné zorganizovať aj stredné a vyššie kurzy, ktoré je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou.