Organizácia štúdia

Vyučovanie prebieha v priestoroch SJŠ Mobile College, Jesenského 5, Martin.

V moderných a technicky dobre vybavených učebniach sa Vám budú venovať kvalifikovaní pedagógovia, ktorí dobre poznajú problematiku a špecifiká vyučovacieho procesu v popoludňajších hodinách.

Skúsení lektori vedia odhadnúť úskalia pri zvládaní cudzieho jazyka a dokážu im predísť. Forma štúdia v SJŠ Mobile College garantuje komplexné rozvíjanie všetkých stránok učenia sa cudzieho jazyka – jeho gramatickú, lexikálnu, písomnú, konverzačnú a posluchovú stránku.

Vo vyšších kurzoch venujeme tiež pozornosť literatúre a reáliám krajiny, ktorej jazyk poslucháči študujú. Abslovent tak získa veľmi slušný prehľad o turistických a historických zaujímavostiach tej ktorej krajiny a podrobne sa oboznámi so sôsobom života, zvykmi a tradíciami jej obyvateľov.

Vyučovanie prebieha v termínoch:

Detská jazyková škola:                                    Jazykové kurzy pre dospelých a študentov:

Pondelok: 14:00 – 16:00                                 Pondelok: 16:00 – 19:00

Utorok: 14:00 – 16:00                                     Utorok: 16:00 – 19:00

Streda: 14:00 – 16:00                                     Streda: 16:00 – 19:00

Štvrtok: 14:00 – 16:00                                    Štvrtok: 16:00 – 19:00

Piatok: 15:00 – 18:00

 

Termíny jednotlivých kurzov podliehajú rozvrhu hodín platnému na daný školský rok.

Vnútorný poriadok školy