Zápis na školský rok 2020/2021

Vážení študenti SJŠ Mobile College.

Korona kríza zaskočila aj nás. No my napriek tomu veríme, že po 28 – ročných, dobrých skúsenostiach s našou školou, nám zachováte Vašu priazeň. Sme si vedomí, že dištančná forma vzdelávania v druhej polovici ročníka nie všetkým študentom vyhovovala, a keďže si Vás ako našich poslucháčov veľmi vážime a sme presvedčení, že škola má slúžiť širokej verejnosti, garantujeme nezvýšenie školného v nadchádzajúcom období.

Našim cieľom nie je zisk, ale rozšírenie a skvalitnenie Vašich jazykových vedomostí.

Z uvedených dôvodov sme pre Vás pripravili niekoľko bonusov:

  • pri vyplnení a zaslaní prihlášky do 30.06.2020, Vás zapíšeme do Vami vybraného kurzu bez zápisného (10,- Eur), (http://mobilecollege.eu/wp-content/uploads/2019/08/PrihlaskaSkola.pdf)
  • v prípade, že vláda povolí konanie letných kurzov, ponúkneme Vám týždenný intenzívny kurz, v rozsahu 12 hodín (4 x 3 h.), v termíne, ktorý upresníme a ktorý bude závisieť od vyjadrenia hlavného hygienika SR
  •  letný kurz pre našich aktuálnych poslucháčov bude ZADARMO, pre ostatných záujemcov mimo školy, bude kurz za poplatok vo výške 30,- Eur.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 0905 723 711, 0908 207 050 alebo emailom na adrese:mobilecollege@mobilecolle.eu.

Tešíme sa na Vás,

kolektív SJŠ MOBILE COLLEGE

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .