Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – máj 2021

Ústna časť štátnych jazykových skúšok sa bude konať v termíne 15. – 16.6.2021. 
Konkrétny termín Vám bude oznámený mailom.

V týchto dňoch bude možné, po telefonickom dohovore, nahliadnuť do opravených písomných prác.

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 25.5.2021 vyhoveli títo poslucháči:

1/1 ZANJ
1/2 ZANJ
1/3 ZANJ
1/4 ZANJ
1/5 ZANJ
1/6 ZANJ
2/1 ZANJ
2/2 ZANJ
2/3 ZANJ
2/4 ZANJ
2/5 ZANJ
2/6 ZANJ
3/2 ZANJ
3/3 ZANJ
4/3 ZANJ

 

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 26.5.2021 vyhoveli títo poslucháči:

1/1 VANJ
1/3 VANJ
1/4 VANJ
1/6 VANJ
2/3 VANJ
2/5 VANJ
2/6 VANJ
3/1 VANJ
3/2 VANJ
3/5 VANJ
3/6 VANJ
4/1 VANJ
4/2 VANJ

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite dňa autor .