Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – termín: máj 2019

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:

1/1 ZANJ
1/2 ZANJ
1/4 ZANJ
1/5 ZANJ
1/6 ZANJ
2/3 ZANJ
2/4 ZANJ

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:

1/1 VANJ
1/2 VANJ
1/4 VANJ
1/5 VANJ
1/6 VANJ
1/8 VANJ

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 ZNEJ
1/5 ZNEJ
1/6 ZNEJ

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite dňa autor .