Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – termín: máj 2018

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:

1/2 ZANJ
1/3 ZANJ
1/5 ZANJ
1/8 ZANJ
2/3 ZANJ
2/4 ZANJ
2/6 ZANJ
3/4 ZANJ
3/5 ZANJ

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/3 VANJ
1/4 VANJ
1/5 VANJ
1/6 VANJ

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/2 ZNEJ
1/3 ZNEJ

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 VNEJ

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite dňa autor .