Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – termín: máj 2017

Informácie o ústnej časti sú na konci dokumentu.

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 ZŠJS ANJ
1/2 ZŠJS ANJ
1/3 ZŠJS ANJ
1/4 ZŠJS ANJ
1/5 ZŠJS ANJ
1/6 ZŠJS ANJ

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/3 VŠJS ANJ
1/4 VŠJS ANJ

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/2 ZŠJS NEJ
1/3 ZŠJS NEJ
1/4 ZŠJS NEJ

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z ruského jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 VŠJS RUJ
1/2 VŠJS RUJ

Termín ústnej časti štátnych jazykových skúšok:

13.júna 2017 (utorok)

základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka

základná štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka

základná štátna jazyková skúška z francúzskeho jazyka

všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka

všeobecná štátna jazyková skúška z ruského jazyka

Ústna časť začína o 13:30.

Na ústnu časť je nutné dohodnúť si presný termín skúšky telefonicky na čísle 0905 723 711 alebo osobne na sekretariáte školy. 

Protokoly z písomnej časti budú k nahliadnutiu počas konania ústnej časti štátnych jazykových skúšok.

Úspešným poslucháčom gratulujeme a želáme veľa šťastia v ústnej časti!

 

Publikováno v kategorii Aktuálne, Neprehliadnite dňa autor .