Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – termín: jar 2020

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 ZANJ
2/1 ZANJ
1/2 ZANJ
2/2 ZANJ
4/2 ZANJ

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 VANJ
2/1 VANJ
3/1 VANJ
5/1 VANJ
4/2 VANJ
3/2 VANJ
5/2 VANJ
1/3 VANJ
2/3 VANJ

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 ZNEJ

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z ruského jazyka vyhoveli títo poslucháči:
1/1 ZRUJ

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z ruského jazykavyhoveli títo poslucháči:
1/2 VRUJ

Publikováno v kategorii Aktuálne, Nezařazené dňa autor .