Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – november 2021.

Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka

Vyhoveli:

1/1

1/2

1/3

 

Všeobecná štátna jazyková skúška z ruského jazyka

Vyhoveli:

1/1

1/2

 

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .