Výsledky písomnej časti štátnych jazykových skúšok – máj 2022

V písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:

ZSJS 1/2
ZSJS 1/3
ZSJS 1/4
ZSJS 1/5

V písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyhoveli títo poslucháči:

VSJS 1/1
VSJS 1/2
VSJS 1/3
VSJS 1/4
VSJS 1/5

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .