Prechod na dištančné vzdelávanie od 12.10.2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania

prechádzame na dištančné vzdelávanie poslucháčov.

Vaše otázky ohľadom dištančného vzdelávania Vám zodpovieme na číslach
0908 20 70 50, 0908 02 25 63, 0905 72 37 11

 

Úplné znenie rozhodnutia ministra 12.10.2020

 

 

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .