PF 2021

Vážení poslucháči Súkromnej jazykovej školy Mobile College,

dovoľte mi zaželať Vám na začiatku nového roka 2021 najmä pevné zdravie, pokoj, šťastie a vyjadriť nádej, že tento rok bude pre všetkých nás radostejší ako ten minulý.

Veľmi si vážime, že ste v tejto náročnej dobe s nami a urobíme všetko pre to, aby Vaše jazykové vzdelávanie napredovalo.

Žiaľ, pandemická situácia a s ňou spojené prijaté opatrenia vlády, nám predĺžili dištančné vzdelávanie do 24. januára 2021.

Veríme, že od nového polroku sa opäť stretneme osobne v učebniach našej školy.

Úspešný rok 2021.

riaditeľka školy

Mgr. Mária Smáková

Publikováno v kategorii Aktuálne dňa autor .