Anglický jazyk – kurzy

Anglický jazyk: základný kurz – doba trvania 2 roky
1. ročník – Učebnica New English File Elementary
2. ročník – Učebnica New English File Elementary + Pre-Intermediate

Anglický jazyk: stredný kurz – doba trvania 2 roky
3. ročník – Učebnica New English File Pre-Intermediate + Intermediate
4. ročník – Učebnica New English File Intermediate + Upper Intermediate

Anglický jazyk: vyšší kurz – doba trvania 2 roky
5. ročník – Učebnica New English File Upper Intermediate + Advanced
6. ročník – Učebnica New English File Advanced